โปรแกรมนักเรียนไปกลับ – ประโยชน์สูงสุดแบบสองต่อ”

การศึกษาในโรงเรียนเอกชนของอังกฤษแบบนักเรียนไปกลับจะมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมให้แก่นักเรียนต่างชาติ พร้อมทั้งได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่พิเศษสุดในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวอังกฤษ

ตัวเลือกนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในบรรดาผู้ปกครองซึ่งเข้าใจถึงประโยชน์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่จะได้รับจากการพักอยู่ร่วมกับครอบครัวในท้องถิ่น

นักเรียนจะมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตที่โรงเรียน แต่แทนการกลับไปยังหอพักนักเรียนในช่วงเย็น พวกเขาจะกลับไปที่บ้านของครอบครัว ซึ่งพวกเขาสามารถฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษและได้รับประสบการณ์จากวิถีชีวิตของชาวอังกฤษได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

กรุณาติดต่อเรา หากท่านประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมนักเรียนไปกลับ