เราเข้าใจดีว่าการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของท่านที่โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นการลงทุนก้อนใหญ่สำหรับผู้ปกครอง และเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาอัตราค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนผู้ปกครองและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ให้ต่ำที่สุด ค่าใช้จ่ายในการไปพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่และการเดินทางจะเรียกเก็บกับผู้ปกครองตามจำนวนที่จ่ายจริงโดยไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม และเราพยายามเสมอที่จะจัดการเดินทางแบบรถร่วมในกรณีที่เป็นไปได้

บริการต่างๆ ที่รวมอยู่ในการให้บริการตัวแทนผู้ปกครองแบบพื้นฐานและแบบมาตรฐาน จะแสดงอยู่ในหน้าบริการตัวแทนผู้ปกครองของเรา

บริการตัวแทนผู้ปกครองแบบพื้นฐานของเราเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ปกครองในสหราชอาณาจักร โดยเป็นบุคคลในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้บริการนี้ไม่รวมการจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ ดังนั้นจึงเหมาะกับเฉพาะนักเรียนที่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ในทุกช่วงวันหยุดครึ่งภาคเรียนและวันสุดสัปดาห์ที่โรงเรียนปิดทำการ

ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนผู้ปกครอง ประจำปี

อัตราทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากเกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน: 150 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อครอบครัว
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะได้รับการยกเว้นสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการมาเป็น Trusted Guardianship

      พื้นฐาน    มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนผู้ปกครองต่อภาคเรียน (ปอนด์สเตอร์ลิง)       550
ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนผู้ปกครองต่อปี (ปอนด์สเตอร์ลิง)        995      1,595
บัญชีค่าใช้จ่ายของนักเรียน

เราเป็นผู้ดูแลรักษาบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนในขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

อัตราปัจจุบันสำหรับค่าที่พักกับโฮสต์แฟมิลี่
50 ปอนด์ต่อวัน

ค่าเดินทางตามระยะทางจริงที่ชำระให้แก่โฮสต์แฟมิลี่จะคำนวณในอัตรา 0.55 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อไมล์
การเดินทางโดยพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตจะเรียกเก็บไปยังผู้ปกครองตามจำนวนที่จ่ายจริง และเราพยายามเสมอที่จะจัดการเดินทางแบบรถร่วมในกรณีที่เป็นไปได้

       พื้นฐาน   มาตรฐาน
เงินมัดจำที่จำเป็นสำหรับบัญชีค่าใช้จ่าย (ปอนด์สเตอร์ลิง)        300
     1000

เมื่อบัญชีค่าใช้จ่ายของบุตรหลานของท่านมียอดคงเหลือต่ำกว่า 200 ปอนด์สเตอร์ลิง เราจะขอให้ท่านเติมเงินให้มียอดเท่ากับ  1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
เราจะคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่ในบัญชีนี้ ณ วันสิ้นสุดสัญญาการเป็นตัวแทนผู้ปกครองให้แก่ผู้ปกครอง

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบริการตัวแทนผู้ปกครอง