บริการตัวแทนผู้ปกครอง

บริการตัวแทนผู้ปกครองของเราเสนอความช่วยเหลือที่ไว้วางใจได้ให้แก่ผู้ปกครองซึ่งอยู่ในต่างประเทศและเด็กนักเรียนของโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

เราทำงานร่วมกับทางโรงเรียนและโฮสต์แฟมิลี่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนต่างชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาระบบอังกฤษของพวกเขา และรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างที่พักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่

บริการตัวแทนผู้ปกครองแบบมาตรฐาน

การเป็นตัวแทนผู้ปกครอง

 • เป็นบุคคลในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และโฮสต์แฟมิลี่
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางและการจัดการต่างๆ ในช่วงวันหยุด

การศึกษา

 • ไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์
 • ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหากมีความจำเป็น
 • จัดการเรื่องคอร์สการเรียนพิเศษหรือการทบทวนบทเรียน หากมีคำขอ

การสนับสนุนด้านการดูแลความเป็นอยู่

 • ติดต่อกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและจัดการกับปัญหาใดๆ ที่อาจมี
 • ช่วยเหลือในการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องกีฬาเมื่อมีความจำเป็น
 • จัดหาโทรศัพท์มือถือ หากมีคำขอ

การเงิน

 • ดูแลจัดการบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อมีการเรียกเก็บ ในนามของผู้ปกครอง
 • เปิดบัญชีธนาคารส่วนตัวให้แก่นักเรียน หากมีคำขอ

การจัดการเรื่องการเดินทาง

 • จัดการเรื่องการเดินทางไปและกลับจากสนามบิน
 • จัดการเรื่องการเดินทางไปและกลับจากโฮสต์แฟมิลี่

โฮสต์แฟมิลี่

 • จัดหาที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อให้แก่นักเรียนในระหว่างช่วงวันหยุดครึ่งภาคเรียนและวันสุดสัปดาห์ที่โรงเรียนปิดทำการ (exeat weekends)

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง

 • จองที่พักให้แก่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนหรือมาเยี่ยมที่โรงเรียน
 • จองบริการเดินทางไปและกลับจากสนามบินให้แก่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนหรือมาเยี่ยมที่โรงเรียน

การแปลภาษา

 • การแปลรายงานผลการเรียนและเอกสารอื่นๆ โดยนักแปลมืออาชีพ หากมีคำขอ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สำหรับครอบครัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้บริการตัวแทนผู้ปกครองอย่างเต็มรูปแบบ เรามีบริการตัวแทนผู้ปกครองแบบพื้นฐานเสนอให้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ปกครองในสหราชอาณาจักร โดยเป็นบุคคลในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในกรณีฉุกเฉิน

บริการตัวแทนผู้ปกครองแบบพื้นฐาน

การสนับสนุนด้านการเป็นตัวแทนผู้ปกครอง

 • เป็นบุคคลในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 • ดูแลจัดการบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น
 • ให้บริการตัวแทนผู้ปกครองอย่างเต็มรูปแบบ ในกรณีฉุกเฉิน

กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือหากท่านต้องการใช้บริการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเหล่านี้